Riečicovitá platňa

Riečicovitá platňa (lat. lamina cribrosa) je časť čuchovej kosti. Je to tenká platnička uložená pred strednou časťou malých krídel klinovej kosti a vsadená do zárezu medzi partes orbitales ossis frontalis (očnicové časti čelovej kosti). V lebke človeka je zasadená vodorovne, preto sa nazýva aj lamina horizontalis. Je prederavená veľkým počtom otvorčekov pre vlákna čuchového nervu a pre vetvičky predného nervu čuchovej kosti (nervus ethmoidalis anterior) a tepny čuchovej kosti (arteria ethmoidalis anterior). V stredovej čiare platničky vyčnieva do lebky kohútí hrebeň (hrebienok; crista galli), na ktorý sa upína väzivový pás tvrdej pleny vsunutý medzi pologule mozgu, tzv. mozgový kosák (falx cerebri).