Rieka (prítok Litavy)

Rieka je potok na Krupinskej planine, na území Hontu, na rozhraní okresov Krupina a Veľký Krtíš. Je to ľavostranný prítok Litavy a má dĺžku 9,5 km. Pramení v podcelku Dačolomská planina pri osade Malé Riečky, juhovýchodne od obce Senohrad v nadmorskej výške okolo 590 m n. m. Najprv tečie severojužným smerom, potom sa prudko stáča postupne na sever a na okraji obce Litava ústi do Litavy v nadmorskej výške okolo 428 m n. m. Zľava priberá prítok z oblasti Dolinky.