Rod (mytológia)

Rod je v slovanskej mytológii boh zrodu a tvorca všetkého, teda spojovaného so zrodom. Uctievaný bol pri zimných slnovratoch ale aj pohreboch, čo dokazuje vieru vo znovuzrodenie.