Rod (mytológia)

Rod je v slovanskej mytológii boh zrodu. Tvorca všetkého. Spája sa so zrodom. Uctievaný pri zimných slnovratoch ale aj pohreboch, čo dokazuje vieru vo znovuzrodenie.