Rodeo je samostatné odvetvie jazdeckého športu. Vzniklo z kovbojských súťaží, ktorými si kovboji krátili voľné chvíle. Rodeo vzniklo v Severnej Amerike, v upravenej podobe sa rozšírilo do mnohých krajín sveta. Rodeo sa za socializmu v Česko-Slovensku nemohlo pestovať z ideologických dôvodov. Náznaky rodea sa ale už aj vtedy vyskytovali na Muránskej planine.

V rodeu sú dva základné druhy disciplín:

  • rýchlostné
  • pracovné

Rýchlostné disciplíny

upraviť

V rýchlostných disciplínach ide o absolvovanie predpísanej trasy v čo najkratšom čase.

Barrel racing

upraviť

Barrel racing je beh okolo sudov. Sudy sú rozmiestnené do rovnoramenného trojuholníka - základňa má 21 m a ramená majú 27 metrov. Základňa je na strane štartu vo vzdialenosti 11 m od štartu. Za zvalenie suda je 5 sekundová penalizácia. Súťaží sa na dve kolá, pričom sa jazdcovi ráta lepšie kolo. Jazdec môže štartovať na viacerých koňoch, kôň v danej súťaži môže štartovať iba raz. Jazdec sa môže dotknúť suda rukou.

Pole bending

upraviť

Pole beding je slalom okolo šiestich tyčí. Tyče sú od seba vzdialené 6,4 m, prvá tyč je vo vzdialenosti 6,4 metra od štartu. Trať priamo od štartu po poslednú tyč, späť sa beží pomedzi tyče, pri prvej tyči sa kôň s jazdcom otoči o 360 stupňov, bežia zase pomedzi tyče a od poslednej tyče bežia priamo k priestoru štartu a cieľa. Za zvalenie tyče je 5 sekundová penalizácia, pomýlenie trate je trestané diskvalifikáciou. Beží sa na dve kolá, dvojici sa ráta lepší dosiahnutý čas. Jazdec sa môže dotknúť tyče rukou.

Pracovné disciplíny

upraviť

Pracovné disciplíny sú simuláciou skutočnej práce kovbojov na ranči. Okrem koňa sa pracuje s dobytkom.

Team penning

upraviť

Oddeľovanie dobytka trojčlenným tímom jazdcov. V aréne je 21 až 45 teliat označených farebnými obojkami alebo obojkami s číslami. Každú farbu alebo číslo majú tri teľatá. Teľatá sú sústredené na opačnom konci arény, v pravom rohu arény je klietka. Tesne pred štartom rozhodca oznámi tímu farbu a jazdci sa snažia oddeliť stanovené teľatá do klietky. Tím môže oddeliť jedno, dve alebo tri teľatá. Tím ktorý oddelí viac teliat vyhráva, aj keby mal horší čas, v prípade rovnakého počtu teliat rozhoduje čas. Časový limit je 60, 75 alebo 90 sekúnd, 30 sekúnd pred uplynutím časového limitu rozhodca jazdcov upozorní, že už majú iba 30 sekúnd do ukončenia disciplíny. Väčšinou sa štartuje na dve kolá a tímu sa počíta lepší čas. Z veterinárnych dôvodov sa môže súťažiť len na jedno kolo.

Cattle pennig

upraviť

Oddeľovanie dobytka jedným jazdcom. Pravidlá sú také isté ako v team penningu, ale štartuje len jeden jazdec a oddeľuje iba jedno teľa. Rozhodca pred štarom jazdcovi oznámi farbu alebo číslo teľaťa a jazdec do klietky musí oddeliť stanovené teľa. Časový limit je 60 sekúnd. Obvykle sa súťaží dvojkolovo, jazdcovi sa počíta lepší čas.

Breakaway roping

upraviť

Lasovanie. V tejto disciplíne jazdec chytá teľa do lasa. Jazdec má povolené dva hody. Časový limit je 60 sekúnd. Platný hod je chytenie teľaťa za hlavu alebo rohy, chytenie teľaťa za nohy sa neklasifikuje. Kvôli bezpečnosti teliat sa v našich podmienkach teľa síce chytí, ale jazdec laso pustí, alebo na konci lana je špeciálna karabína, ktorá teľa automaticky uvolní.

Tu uvedené pravidlá sú skrátené pravidlá ARŠ. V originálnom americkom rodeu sa vyskytujú aj iné disciplíny, ktoré sa u nás z dôvodu ochrany zvierat nepestujú.

Rodeové súťaže na Slovensku organizujú dve organizácie Asociácia rodeových športov Slovenska a Slovenská asociácia western ridingu a rodea (SAWR). SAWR organizuje iba rýchlostné disciplíny.

Najznámejším rodeo podujatím na Slovensku je Rodeo Muráň, na ktorom sa každoročne zúčastňuje viac než 5 000 platiacich divákov a viac než 30 koní a jazdcov.