Rodová spoločnosť

Rodová spoločnosť je spoločenské zriadenie 2. až 4. etapy vývinu prvotnopospolnej spoločnosti, kedy bol rod základnou hospodárskou a spoločenskou jednotkou. Vyznačovala sa občinovým vlastníctvom výrobných prostriedkov. Za hlavné štádia vývoja rodovej spoločnosti sa pokladá matriarchát a patriarchát. Rodové zriadenie je najstarší a najnižší stupeň organizácie ľudskej spoločnosti.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.