Monarchizmus (hnutie)

(Presmerované z Rojalista)

Monarchizmus (gr.) alebo (najmä vo Francúzsku) rojalizmus je politický smer uprednostňujúci alebo snažiaci sa zachovať/obnoviť ako štátne zriadenie monarchiu, prípadne všeobecnejšie hnutie prívržencov monarchie. Stúpenec monarchizmu sa nazýva monarchista alebo rojalista.