Rovnica matematickej fyziky

Rovnice matematickej fyziky sú rovnice, ktoré opisujú matematické modely fyzikálnych javov.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.