Rozhlasová hra je „pôvodné, pre rozhlas vytvorené dramatické dielo, ktoré predpokladá rozhlasovú realizáciu a reprodukciu“.[1]

Prvá rozhlasová hra bola Vlk od E. Waltera (USA) v roku 1922 alebo A Comedy of Danger anglického autora R. Hughesa z roku 1924. Prvá slovenská rozhlasová hra je Sukničkár Jozefa Joštiaka, ktorá mala premiéru 14. marca 1929.[1]

V období 1923 – 1945 boli rozhlasové hry vysielané naživo, od roku 1945 zo záznamu (teda pôvodne magnetofónový pás). V súčasnosti (2004) je rozhlasová hra v útlme.[2]

Rozhlasové hry, môžu byť pre deti a aj pre dospelých.

Zdroje upraviť

  1. a b rozhlasová hra. In: Encyklopédia dramatických umení Slovenska. 1. vyd. Zväzok 2, M – Ž. Bratislava : Veda, 1990. 712 s. ISBN 80-224-0001-7. S. 265 – 267.
  2. rozhlasová hra. In: MOCNÁ, Dagmar; PETERKA, Josef, a kol. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha; Litomyšl : Paseka, 2004. 704 s. ISBN 80-7185-669-X. S. 602 – 609.