Rozumové poznanie

Rozumové poznanie je poznanie, ktoré sa opiera o rozum.

Podľa Demokrita je to jasné poznanie, ktoré odhaľuje človeku veci také, akými v skutočnosti sú, pretože už nie sú znehodnotené výronmi vecí, čiže ich zmyslovými odrazmi v ľudskej duši. Rozumové poznanie umožňuje rozlíšiť medzi skutočnosťou takou, aká je naozaj, a skutočnosťou subjektívne percipovanou, čiže jej subjektívnym, relativnym odrazom. Rozumové poznanie umožňuje poznať atómy, ktoré sú zmyslami nepoznateľné.

Podľa Empedokla má svoj pôvod v krvi, pretože najmä krvou, ktorá je prameňom života i duše, sa človek ako-tak stotožňuje so svetom.

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.