Rozvodnica je myslená čiara, ktorá ohraničuje povodie. Existujú orografické (ktoré prebiehajú po najvyšších miestach v teréne) a hydrologické (prebiehajú súhlasne po styčnej ploche nepriepustných a priepustných vrstiev) rozvodnice.

Zdroj upraviť