Rudniansky potok (prítok Hrona)

potok na Strednom Pohroní

Rudniansky potok je potok na Strednom Pohroní, na území okresov Levice a Žarnovica.[1] Je to ľavostranný prítok Hrona, meria 9 km a je tokom III. rádu.

Priebeh toku upraviť

Pramení v Štiavnických vrchoch, v podcelku Hodrušská hornatina, pod sedlom Lachtriská (698 m n. m.) v nadmorskej výške cca 655 m n. m. Na krátkom úseku tečie na juhozápad cez obec Uhliská, sprava priberá krátky prítok z východného svahu Drieňova (766,9 m n. m.), stáča sa na západ a preteká Rudnianskou dolinou. Z ľavej strany priberá dva prítoky z oblasti Jakubovho uhliska, stáča sa na severozápad, pričom koryto vytvára dva výrazné oblúky.

Zľava priberá prítok zo severozápadného svahu Veľkého Veterníka (756,9 m n. m.), sprava prítok spod Drieňova a spod Veľkého Žiaru (855,8 m n. m.), ďalej zľava spod Humenice (506,8 m n. m.) a sprava spod Drastavice (834,2 m n. m.). Potom sa stáča na západ, vytvára ďalší oblúk a preteká horným koncom obce Rudno nad Hronom, pričom vstupuje do Breznického podolia a zľava priberá ešte prítok zo severného svahu Gruntov (656,4 m n. m.). Napokon sa stáča na sever, preteká celou obcou a na severnom okraji jej intravilánu ústi v nadmorskej výške okolo 200,5 m n. m. do Hrona.[2]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-10]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-10]. Dostupné online.