Síran železnatý

chemická zlúčenina

Síran železnatý (FeSO4) je chemická zlúčenina, soľ kyseliny sírovej. Z vodného roztoku kryštalizuje ako heptahydrát - FeSO4·7 H2O, ktorý je známy pod názvom zelená skalica.

Kryštály heptahydrátu síranu železnatého.

Iné projekty

upraviť