Síran bárnatý

chemická zlúčenina

Síran bárnatý (BaSO4) sa pod názvom baritová bieloba používa ako biely pigment v maliarstve.

Štruktúrny vzorec

Výroba upraviť

Vyrába sa mletím nerastu baritu alebo zrážaním z roztoku. Umelo pripravený síran bárnatý sa nazýva tiež stála bieloba alebo permanentná bieloba, je belší a jemnejší. Prírodný síran bárnatý iskrí na priamom svetle, lebo má väčšie kryštáliky, steny ktorých odrážajú svetlo.

Vlastnosti upraviť

Na rozdiel od iných zlúčenín bária sa vo vode nerozpúšťa, preto pre ľudí nepredstavuje hrozbu (nie je jedovatý). Na Slovensku sa nachádza v Rudňanoch. Používa sa ako kontrastný prostriedok pri výrobe röntgenových snímok a pri výrobe kvalitného papiera. Niekedy sa nazýva aj ťaživec kvôli svojej veľkej hustote (až 4,5 g/cm3). Baritová bieloba odoláva poveternostným vplyvom, chemikáliám aj svetlu. No jeho krycia mohutnosť je pomerne malá, preto znehodnocuje iné pigmenty, ak sa do nich primiešava.

Iné projekty upraviť