Sčítanie je počtový výkon, binárna operácia, ktorá usporiadanej dvojici reálnych čísel priraďuje číslo označené symbolom .

Čísla, ktoré sa pri sčítaní sčítavajú sa nazývajú sčítance.

Výsledkom sčítania je číslo, ktoré sa nazýva súčet.[1]


Referencie upraviť

  1. J. FECENKO - Ľ. PINDA. Matematika 1. Bratislava: Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 2006, [cit. 2006-03-31]. ISBN 80-8078-091-9.

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.