Speculum (SASA)

(Presmerované z SPECULUM)

Speculum – študentský antropologický časopis (ISSN 1337-9461) je odborné periodikum Slovenskej asociácie sociálnych antropológov a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Prvé číslo vytvorili študenti Katedry etnológie a kultúrnej antropológie v Bratislave v januári 2009.

Časopis pozostáva z rubrík, ako sú zaužívané vo vedeckých a odborných periodikách: štúdie, materiály výskumu, tematické diskusie, eseje, rozhovory, recenzie a pod. Súčasťou však môže byť aj kritika, humor alebo realizácia akýchkoľvek netradičných nápadov, ktoré so sebou prináša živý a tvorivý študentský duch.

Externé odkazy upraviť