Samodijské jazyky

Samodijské jazyky alebo samojedské jazyky je vetva uralských jazykov. Hovorí sa nimi v okolí severného Uralu.

Vznikli z prasamodijského jazyka, ktorý sa rozpadol v prvom storočí po Kr. na severnú a južnú skupinu.