Samoobslužná zóna (banka)

Samoobslužná zóna je priestor umiestnený v pobočke či expozitúre banky, v ktorom sa spravidla 24 hodín denne nachádza viacero druhov automatov a iných samoobslužných zariadení na samoobslužné vybavenie (časti) potrieb bankových zákazníkov.

Na prístup do zóny je potrebná platná platobná karta. Samoobslužná zóna je klientom prístupná 24 hodín denne. V samoobslužných zónach sa nachádzajú spravidla zariadenia:

  • bankomat kombinovaný s nočným trezorom – umožňuje vklady a výbery v hotovosti
  • bankomat so zmenárenským modulom kombinovaný s depozitom – umožňuje vklady, zmenárenské operácie, informácie o zostatkoch na účtoch
  • transakčný terminál – umožňuje vykonávať platobné príkazy, povolenie na inkaso, prevodné príkazy na účty v ľubovoľných bankách, informácie o obratoch na účte klienta za ľubovoľné časové obdobie, výpisy za ľubovoľné obdobie
  • informačný terminál – pomocou ktorého je možné získať údaje o svojom účte
  • autosafe – predstavuje automatickú bezpečnostnú schránku