Sampler (hudobný nástroj)

hudobný nástroj

Sampler je elektronický hudobný nástroj, ktorý pracuje so zvukovými vzorkami - samplami. Svojím charakterom má najbližšie k syntetizátoru. So samplami pracuje tiež väčšina súčasných digitálnych syntetizátorov. Súčasné samplery pracujú na číslicovom princípe, zvuk zaznamenávajú a spracúvajú v číslicovej (digitálnej) forme.

Sampler An AKAI MPC2000