Sardínčina (románsky jazyk)

Sardínčina alebo Sardčina[1] je románsky jazyk, ktorým sa dnes hovorí na Sardínii. Vznikol zrejme prevážením latinského vplyvu na záhadnú tzv. paleosardínčinu (nazývanú aj jednoducho sardínčina a často považovanú za samostatný indoeurópsky jazyk), ktorou sa v staroveku hovorilo na Sardínii.

Sardínčina má zo všetkých románskych jazykov najbližšie k ľudovej latinčine. Najstaršie texty v sardínčine pochádzajú cca. z roku 1080. Keďže na ostrove je dnes úradným jazykom taliančina, používa sa sardínčina pomerne málo a existuje v nej len zopár literárnych diel. Jediný jazykový štandard sa nazýva sardo illustre.

Sardínčina pozostáva z niekedy za samostatné jazyky považovenej campidanskej, logudorskej, gallurskej a sassariskej sardínčiny.

  1. GENZOR, Jozef. Jazyky sveta : história a súčasnost̕. Bratislava : [s.n.], 2015. (1. vydanie.) Dostupné online. ISBN 978-80-8145-114-0.