Schönbuch

Schönbuch je zalesnené územie prírodného významu severne od nemeckého mesta Tübingen a 25 km juhozápadne od mesta Stuttgart. Významnú časť územia tvorí Prírodný park Schönbuch (Naturpark Schönbuch), ktorý má rozlohu 156 km² a patrí k najdôležitejším prírodným oddychovým zónam v regióne Stuttgart.

prírodná rezervácia Schönbuch

15 km na juh od prírodného parku sa nachádza medzinárodné letisko Stuttgart. Roku 1972 sa prírodný areál Schönbuch stal prvým prírodným parkom spolkového štátu Bádensko-Württembersko. Roku 1977 bol v parku vytvorený geologický náučný chodník, ktorý oboznamuje návštevníkov so zaujímavou geologickou skladbou územia.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Schönbuch