Schodisko

vnútorný komunikačný priestor, v ktorom sú umiestnené schody

Schodisko alebo schodište je vnútorný komunikačný priestor, v ktorom sú umiestnené schody. Spravidla býva ohraničené po stranách stenami a čelne obvodovou stenou. Zhora môže byť schodiskový priestor ohraničený stropom, svetlíkom alebo povalovým uzáverom.

Historické schodisko.

Schodisko je stavebná konštrukcia slúžiaca na prekonávanie výškových rozdielov jednotlivých úrovni podláh. Základné rozdelenie podľa umiestnenia: vonkajšie vnútorné, terénne.

Podľa tvaru rozdeľujeme schodiska na: priame, zakrivené , točité

Podľa počtu ramien: jednoramenné, dvojramenné, trojramenné, viacramenné

Podľa materiálu : železobetónové, oceľové, drevené, kamenné, kombinované

Osvetlenie schodiska sa zabezpečuje umelo (pomocou elektrického svetelného zdroja) alebo prírodným svetlom pomocou svetlíkov a stien zo sklobetónu.

SchodyUpraviť

Schody tvorí schodiskový stupeň (základný prvok) a schodiskové rameno (minimálne 3 stupne). Medzi schodiskovými ramenami sa nachádza tzv. odpočívadlo alebo podesta. Jednoduché dvojramenné schodisko sa skladá z nástupného ramena, podesty a výstupného ramena. Schodiskový stupeň tvoria dve plochy, nástupnica – našlapná plocha a podstupnica zvislá plocha.

Časti schodiskaUpraviť

Základným termínom, ktorý označuje celý komunikačný priestor schodiska je schodiskový priestor. Schodiskové steny ohraničujú schodiskový priestor po obvode. Schodiskové rameno je šikmá plošná konštrukcia, ktorá má minimálne tri stupne a spája dva rozličné výškové body. Prvé rameno sa nazýva nástupné a posledné výstupné (ostatné sa nazývajú medziľahlé). Plošné vodorovné konštrukcie, ktoré umožňujú prechod a spojenie jednotlivých ramien na spoločnej úrovni sa nazývajú podesty (odpočívadlá). Delia sa na hlavné (na úrovni stropnej konštrukcie) a medzipodesty (umiestnené medzi hlavnými odpočívadlami). Voľný priestor medzi schodiskovými ramenami nazývame zrkadlo. Vo výškových objektoch sa v tejto časti môže nachádzať výťah.

Rozdelenie schodískUpraviť

Podľa umiestnenia rozdeľujeme vnútorné, vonkajšie a terénne schody. Podľa funkcie hlavné, vyrovnávacie a vedľajšie. Podľa tvaru sa delia na schodiská s priamymi ramenami, so zakrivenými ramenami a so zmiešanými stupňami. Podľa zmyslu výstupu: ľavotočivé, pravotočivé a priame. Podľa počtu ramien delíme schody na jedno/dvoj a viac ramenné, vetvené alebo združené.

Normy schodiskových stupňovUpraviť

Výška a šírka stupňa sa vypočíta zo vzťahu: (2 x výška) + šírka = 630. Číslo 630 predstavuje dĺžku kroku bežného človeka 630 mm.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Schodisko

ZdrojUpraviť

  • Hykš P.:Schody a schodište. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1962.