Secure Digital

(Presmerované z Secure digital)

Secure Digital (skratka SD) je pamäťová karta používaná v prenosných zariadeniach, ako sú napríklad digitálne fotoaparáty, prenosné počítače, GPS navigácie, PDA a mobilné telefóny. Formát SD je najrozšírenejším formátom pamäťových kariet, a je de facto nepísaným štandardom v tejto oblasti.

SD karty
Porovnanie rôznych SD kariet

Konštrukcia

upraviť

Ako elektronické záznamové médium sa používa flash pamäť. SD karty boli pôvodne vytvorené na základe formátu Multi Media Card (MMC), rozmerovo sú však hrubšie a majú viac kontaktov. Disponujú technológiou DRM, málo sa však používa. Zvyčajné rozmery sú 32 x 24 x 2,1 mm, môžu byť aj tenšie, napríklad 1,4 mm ako MMC karty. Tieto karty na rozdiel od MMC môžu mať malý postranný prepínač na ochranu proti nechcenému zápisu. Pokiaľ je nastavený na LOCK, nie je možné na kartu nič ukladať ani uložené dáta meniť (v karte sa elektricky nič neprepína, mechanickú polohu musí snímať čítacie zariadenie). Karty sú vyrobené tak, že nie je možné ich opačné zasunutie do slotu. Kontakty karty sú chránené pred dotykom zapustením, obvykle sú pozlátené.

Karta sa vyrába vo viacerých rozmerových vyhotoveniach - ako SD, miniSD a microSD. Kapacita SD karty je v súčasnosti štandardne 8MB - 2GB (horná hranica je daná používanou FAT 16, ktorá nedokáže adresovať pamäťový priestor väčší ako 2GB). V súčasnosti sa objavujú aj SD karty s kapacitami väčšími (až 8GB), nevyhovujú však štandardu SD. Jej nástupcom je SDHC karta (SD High Capacity), ktorá je rozmerovo rovnaká, v kapacitách od 2GB - 32GB (horná hranica teoreticky 2TB), je však spätne nekompatibilná s kartami SD. Zásadný rozdiel je v adresovaní SDHC kariet (SDHC používa adresovanie sektoru oproti adresácii bajtu pri SD karte). Zariadenia majúce SDHC slot môžu použiť SD kartu, nie však naopak. SD karty sú štandardne formátované ako FAT 16. Neštandardné SD karty s kapacitou väčšou ako 2GB používajú FAT 32), takéto karty sa však dajú používať len v zariadeniach podporujúcich SDHC, alebo takých ktoré SD karty s FAT 32 dokážu čítať. Použitie takýchto kariet v zariadeniach striktne dodržiavajúcich štandard SD nie je možné.

 
SD, mini SD, micro SD

Rýchlosť

upraviť

Podľa maximálnej rýchlosti čítania SD kariet sa karty vyrábajú v troch rýchlostných pásmach, označovaných ako násobky rýchlosti čítania CD-ROM, čiže násobky 150 kB/s (1x = 150 kB/s). Základné karty majú čítaciu rýchlosť cca 6x štandardu CD-ROM (čiže 900 kB/s). Vysokorýchlostné (high-speed) karty sa vyrábajú s čítacou rýchlosťou okolo 66x (10 MB/s), a tretie rýchlostné pásmo označované ako "profi" alebo "high-end" dosahuje rýchlosť čítania 133x a vyššiu. Maximálna rýchlosť zápisu nie je s touto rýchlosťou totožná a dosahuje 60-80% rýchlosti čítania. Mnohé zariadenia, ako napríklad kamery, alebo fotoaparáty so záznamom videa priamo vyžadujú použitie vysokorýchlostných kariet. Pracovná frekvencia kariet (takt udáva čítacie zariadenie) je 25 MHz pre bežné karty, a 50 MHz pre vysokorýchlostné a profi karty.

Násobok Rýchlosť čítania (MB/s)
  6x  0.9
 40x  6.0
 66x 10.0
133x 20.0
 
SDHC karty

SDHC (Secure Digital High Capacity) je formát SD kariet štandardu SDA 2.0. Je to pamäťová karta vychádzajúca zo štandardných SD kariet. Rozmery (24 mm × 32 mm × 2.1 mm), tvar a umiestnenie kontaktov je rovnaké, kapacitne sa vyrábajú od 2 GB čo bol limit pre FAT16 SD kariet (teoretická maximálna hranica pre SDHC je 2.05 TB). SDHC používa súborový systém FAT32 (štandardom pri SD bola FAT16). Zásadný rozdiel je v adresovaní SDHC kariet (SDHC používa adresovanie sektoru oproti adresácii bajtu pri SD karte). Z tohto dôvodu SDHC karty (napriek rozmerovej zhode) nemôžeme použiť v zariadeniach s SD slotom. Opačná kompatibilita je možná – SD kartu môžeme použiť v SDHC zariadeniach.

Dnešné kapacity SDHC sa pohybujú 2 – 32 GB. (4 - 32 GB pre micro SDHC). Sú predovšetkým určené pre nové generácie multimediálnych zariadení, ktoré ako záznamové média používajú vysokokapacitné pamäťové karty, napr. videokamery, PDA alebo mobilné telefóny.

SDHC karty podľa triedy rýchlostí. (SD Speed Class Ratings) definuje minimálnu rýchlosť zápisu na prázdnu SDHC kartu:

  • Class 2: 2 MB/s
  • Class 4: 4 MB/s
  • Class 6: 6 MB/s
  • Class 10: 10 MB/s

SDHC pamäťové karty SDHC HS (high speed) majú maximálnu rýchlosť zápisu 6MB/s, a trvalú rýchlosť zápisu 4 MB/s. SDHC karty podporujú CPRM autorskoprávnu ochranu (DRM)

Organizácia SD Association štandardizujúca pamäťové karty oznámila vznik nového štandardu pre Secure Digital karty - SDXC (Secure Digital Extended Capacity), ktorý umožňuje výrazne zvýšiť kapacitu a prenosovú rýchlosť SD kariet.

SDXC je mechanicky a elektricky kompatibilný s SD kartami. Disponuje súborovým systémom exFAT (Microsoft). exFAT (inak známy ako FAT64) sa používa vo WindowsCE 6.0, podporuje ho Windows XP, Vista, Server 2007 / 2008. Maximálna kapacita sa zvyšuje z limitu 2GB pre SD, 32GB pre SDHC na 2 TB. Prvé vyrábané karty začínajú na kapacite 64GB (Panasonic).

Maximálna prenosová rýchlosť akcelerovaného SDIO rozhrania je zatiaľ stanovená na 300 MB/s.

Použitie kariet je zrejmé - videokamery s vysokým rozlíšením, nové digitálne fotoaparáty, náhrada pevných diskov v notebookoch a netbookoch a pod.