Seibergova–Wittenova kalibračná teória

O aplikácii pre 4-priestorovosť pozri Seibergov-Wittenov invariant

Seibergova–Wittenova kalibračná teória je v teoretickej fyzike súbor výpočtov, ktoré určujú fyziku nízkych energií - a to moduli priestor a hmotnosti elektricky a magneticky nabitých častíc ako funkcie moduli priestoru.

Toto je možné a netriviálne v kalibračnej teórii s N=2 rozšírenej supersymetrie kombináciou faktu, že rôzne parametre Lagrangiánaholomorfické funkcie (dôsledok supersymetrie) a známe správanie sa teórie v klasickom limite.

Moduli priestor v teórii plného kvanta má mierne odlišnú štruktúru od tej, ktorá je definovaná klasickou teóriou.

Externé odkazyUpraviť