Sekundárny meristém

Sekundárny meristém alebo druhotné delivé pletivo je meristém, ktorý vzniká dediferenciáciou pletív, ktoré boli už do istej miery diferencované. Napr. felogén a interfascikulárne kambium. Opakom je primárny meristém.