Senet (staroegyptsky: znt, dosl. "prechádzanie"je historická dosková hra pochádzajúca zo Starovekého Egypta. Je najstaršou známou doskovou hrou (približne 3500 pred Kr.).

Senet

Senet
Základné informácie
Počet hráčov2
Nefertari hrá Senet. kresba na hrobke kráľovnej Nefertari (1295-1255 pred Kr.)
Senet z hrobky Tutanchamón (Múzeum v Káhira)

Pravidlá upraviť

Hracia doska senetu sa skladá z tridsiatich štvorcových polí, rozložených do troch riadkov po desať polí. Hracie figúrky obsahujú dva druhy kameňov, z každého minimálne 5 kusov (v niektorých sadách viac).

Skutočné pravidlá hry sú neznáme, ale niektorí historici vytvorili pre hru vlastné pravidlá. Timothy Kendall a R.C. Bell vytvorili dve rôzne sady pravidiel, ktoré použili výrobcovia doskových hier pri výrobe moderných verzii hry Senet.

Timothy Kendall upraviť

 • na začiatku hry položí každý z hráčov svoje hracie kamene na prvých 14 políčok herného plánu tak, aby sa striedali, počet paličiek na hádzanie sa pohyboval od 3 do 4;
 • štartové pole je políčko č. 15 s vyobrazením anchu (symbol znovuzrodenia);
 • figúrky sa pohybujú po takom počte políčok aký ukáže hod paličkou (neskôr aj pomaľovanými kostičkami);
 • počet políčok, po ktorých sa hráčova figúrka pohybuje je daný výsledkom hodu paličkami, teda podľa toho koľko paličiek padne stranou bez kresby hore, môže sa hýbať od 1 až po 5 políčok na ťah (5 v prípade, že padli 4 paličky s pomaľovanou stranou hore);
 • ak hráč hodí paličkami a jeho figúrka sa dostane na miesto na ktorom je súper vymenia si pozície;
 • ak hráčova figúrka vstúpi na niektoré označené políčko, môže nastať niektorá z týchto situácií:
  • políčko 15 - Anch - symbolizuje znovuzrodenie, hra tam začína, alebo sa tam hráč vracia ak ho hod zaviedol na políčko č. 27 so znakom Domu vody (tri vlnky);
  • políčko 26 - Dom šťastia - označené symbolom vtáčika, figúrky sú chránené pred atakom súpera;
  • políčko 27 - Dom vody - ak hráčova figúrka vstúpi na toto políčko vráti sa späť na štart, alebo sa na toto políčko vráti ak stála na č. 28 alebo 29 a hráč nehodil potrebný počet bodov na dovedenie figúrky do cieľa;
  • políčko 28 - Dom troch právd - figúrka z neho môže ísť do cieľa len ak padne pri hode trojka;
  • políčko 29 - Dom Re-Atuma - figúrka z neho môže ísť do cieľa len ak padne pri hode dvojka;
 • vyhráva ten, kto skôr vyvedie svoje figúrky von.

R. C. Bell upraviť

 • každý hráč má 10 figúrok;
 • na začiatku hry nie sú na hracom pláne žiadne figúrky;
 • smer hry je opačný (od políčka 30 k 1);
 • hráč hodí paličkami a podľa toho koľko hodil umiestni svoju figúrku na políčka 26 - 30; ak už na týchto políčkach stojí iná figúrka považuje sa hod za neplatný;
 • na každom políčku môže stáť len 1 figúrka, ak už na políčku stojí figúrka je vyhodená mimo herný plán a musí čakať na príležitosť; ak stojí figúrka na políčku so znakom riadi sa ťah podľa neho;
 • ak hráčovi padne zodpovedajúce číslo môže do hry postaviť ďalšiu figúrku, alebo vykonať ťah figúrkou už zapojenou v hre;
 • figúrka, ktorá prvá dosiahla políčko č. 1 získava 5 bodov, úlohou hráčov je potom poukladať svoje figúrky v striedavom poradí na prvých dvadsať políčok;
 • ak figúrka dosiahla svoje konečné umiestnenie nesmie sa s ňou viac hýbať;
 • hráč, ktorému sa podarí umiestniť všetkých 10 figúrok na koncové políčka získava 10 bodov a k tomu ešte 1 bod za každý ťah, ktorý musí protihráč urobiť aby sa dostal na cieľové umiestnenie
 • hodnota hodu:
  • 1 palička so značkou hore - 1 bod
  • 2 paličky so značkou hore - 2 body
  • 3 paličky so značkou hore - 3 body
  • 4 paličky so značkou hore - 4 body
  • všetky bez značky - 5 bodov

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Senet

Externé odkazy upraviť