Sentinelová uzlina

Sentinelová alebo strážna uzlina je lymfatická ulina (LU), ktorá tvorí prvý filter lymfy z určitej oblasti ľudského tela. Jej význam spočíva v tom, že je prvou uzlinou, ktorá zachytáva bunky zhubného nádoru z danej oblasti a jej vyšetrením je tak možné u niektorých malígnych ochorení s pomerne veľkou presnosťou určiť rozsah ochorenia a zvoliť následnú liečbu.

Najväčší význam má pri karcinóme penisu, malígnom melanóme a karcinóme prsníka. Pacienti s negatívnou sentinelovou uzlinou môžu byť ušetrení rozsiahlejších operácii, napr. axilárnej disekcie.

Príslušná uzlina sa musí najskôr identifikovať. Robí sa to vstreknutím farbiva do spádovej oblasti počas operácie samotného nádoru a sledovaním jeho postupu, a potom následným histopatologickým vyšetrením identifikovanej uzliny. Ďalšou možnosťou je vymeniť farbivo za rádionuklid a identifikácia LU pomocou príručného detektora.

Metóda sa využíva len u pacientov so začiatočnými štádiami zhubného ochorenia, ktorí majú klinicky negatívne (nehmatné) oblastné LU.