Severná oblasť (1936 – 1937)

Severná oblasť bola administratívno-teritoriálna jednotka na severozápade RSFSR v období od 5. decembra 1936 do 23. septembra 1937. Jej administratívnym centrom bolo mesto Archangeľsk.

Mapa Severnej oblasti Zväzu sovietskych socialistických republík v rokoch 1936 - 1937.

Jednotka bola vytvorená na základe článku 22 Ústavy Sovietskeho zväzu prijatej na VIII. mimoriadnom zjazde Rád ZSSR dňa 5. decembra 1936 na bývalom území Severného kraja, spoločne s Republikou Komi.

Administratívne sa oblasť delila na 54 okresov vrátane troch okresov Neneckého autonómneho okruhu. Dňa 23. septembra 1937 Ústredný výkonný výbor ZSSR schválil uznesenie O rozdelení Severnej oblasti na Vologskú a Archangeľskú oblasť a Severná oblasť zanikla.