Sexuálna úchylka

Sexuálna úchylka alebo sexuálna deviácia alebo novšie aj sexuálna odchýlka je sexuálne správanie vybočujúce zo spoločenských noriem, druh sociálnej deviácie. Hoci ide o pojem utváraný ako sociologický, v minulosti sa označenie jeden čas používalo ako psychiatricko-sexuologický termín pre niektoré spoločensky konfliktné typy a vlastnosti erotickej reaktivity, dnes označované ako parafílie. Oficiálne bol termín zavedený do DSM (Diagnostický a statistický manuál) v roku 1968 (DSM-II) a neskôr (zrejme od roku 1980, vydanie DSM-III) nahradený pojmom parafílie. V MKCH-10 sa označuje ako poruchy voľby sexuálneho objektu.