Sigerich bol kráľ Vizigótov, ktorý vládol iba sedem dní v roku 415. Usudzuje sa, že pochádzal z klanu súperiaceho o moc nad Vizigótmi s klanom Alarichových príbuzných. Nasvedčovala by tomu aj krutosť, s ktorou prenasledoval potomkov svojho predchodcu Athaulfa z prvého manželstva. Sigerichov režim mal od začiatku vplyvných nepriateľov medzi gótskou nobilitou a už po týždni padol – sám kráľ bol Athaulfovými stúpencami zavraždený.

Referencie upraviť

  • Peter Heather, Gótové, Lidové noviny, Praha 2002


Sigerich
Vladárske tituly
Predchodca
Athaulf
kráľ
415415
Nástupca
Vallia