Siréna (mytológia)

Siréna (zastarano aj: Ochechula, Ochechuľa[1][2]; gr. Seirén, lat. Siren) je podľa gréckej mytológie, okrídlená bájna bytosť s hornou polovicou tela ženy a spodnou polovicou vtáka. Podľa Homéra žili Sirény na ostrove Sirén a vábili svojím neodolateľným spevom a krásou námorníkov do záhuby.

Iné projekty

upraviť
  1. KELLNER, Peter. Stará vieronauka slovenská. [s.l.] : tlačou "Minervy", 1871. 122 s. S. 35.
  2. MARTINKA, J. Niekoľko prírodopisných názvov. Slovenská reč, 1935-1936, roč. IV, čís. 9, s. 251. Dostupné online [cit. 2020-02-18]. ISSN 1338-4279.