Skalná ihla

Prírodná pamiatka / súkromná prírodná pamiatka
O chránenom území v okrese Stará Ľubovňa pozri Skalná ihla (prírodná pamiatka).

Skalná ihla je prírodný geomorfologický útvar a štruktúrne denudačný tvar reliéfu, ktorý je špecifickým typom skalnej veže. Je to vysoký a často tiež štíhly stĺp so zahroteným vrcholom. Vzniká identicky ako skalná veža, tj. v dôsledku mechanickej erózie postupným rozrušovaním a deštrukciou horského hrebeňa, prípadne v pobrežných oblastiach účinkom abrázie. Zvláštnym typom skalnej ihly je sopečný útvar známy ako lávová ihla.

Prírodná pamiatka Poluvsianska skalná ihla v katastri Rajeckých Teplíc

Na Slovensku je príkladom prírodná pamiatka Poluvsianska skalná ihla či Hričovská skalná ihla. V Česku sa skalné ihly nachádzajú napríklad v pieskovcových skalných mestách (napr. Prachovská skalná ihla), ale i v iných lokalitách (napr. Podlešínská skalná ihla). Vo svete sú typické pre vysokohorský reliéf mladých vrásových pohorí (napr. v Savojských Alpách, Dolomitoch) a strmé pobrežie (napr. v južnom Anglicku).

Galéria upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Skalní jehla na českej Wikipédii.