Sklené vlákno je materiál podobný textilnému vláknu, ktorý sa používa v priemysle, stavebníctve a strojárstve na spevňovanie kompozitných materiálov. Svojou mernou pevnosťou v ťahu prevyšuje bežnú oceľ 2- až 3-krát.

Zväzok sklených vlákien

Sklené vlákna sa začali vyrábať koncom 19. storočia. V odbornej literatúre sa rozlišujú dve veľké skupiny:

  • optické vlákna určené predovšetkým na prenos dát
  • vlákno používané na textilné výrobky zo skla, na izolácie a na spevnenie iných materiálov (vo forme sklolaminátov)

Vlastnosti upraviť

Druh skla Pevnosť
v ťahu

GPa

E-modul

GPa

E (electric) 1,7-3,5 69-72
S (strength) 2-4,5 85
C (corrosion) 1,7-2,8 70

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť