Sklotextit je vrstvený materiál v tvare dosiek, vyrobený z upravenej sklenej tkaniny ako výstuže a epoxirezolovej živice. Okrem dobrých mechanických a elektroizolačných vlastností má aj vysokú klimatickú odolnosť.

V stavebníctve sa používa sklotextílna mriežka, ktorá je súčasťou kontaktného zatepľovacieho systému alebo omietok.