Skupina 42 bola česká umelecká skupina, založená v roku 1942, hoci jej korene možno hľadať už v rokoch 1938 – 1939, formovať sa začala v roku 1940.

Činnosť skupiny bola ukončená v roku 1948, jej vplyv na českú literatúru a české umenie vôbec sa dá nájsť aj oveľa neskôr.

Skupina 42 bola veľmi ovplyvnená predovšetkým kubizmom, futurizmom a konštruktivizmom, dajú sa tu nájsť aj určité prvky surrealizmu.

Výrazným prvkom ich tvorby bolo okúzlenie technikou a celkový záujem o ňu, z toho samozrejme plynie jej zameranie na mesto, prípadne mestskú perifériu, na továrne a podobne. Základom ich tvorby bol život obyčajného mestského človeka.

Hlavným teoretickým podkladom skupiny bola stať J. Chalupeckého - Svět, v němž žijeme.

Umelci v skupine 42 upraviť

Teoretici upraviť

Básnici upraviť

Maliari upraviť

Sochár upraviť

Fotograf upraviť

Pozri aj upraviť