Skupina surrealistov v ČSR

Skupina surrealistov v ČSR (často označovaná ako Surrealistická skupina, niekedy aj surrealistická skupina) bola literárno-umelecká skupina. Vznikla roku 1934 a jej ciele sa samozrejme odvíjali od svetového surrealizmu (ovplyvnení predovšetkým 2. manifestom André Bretona z roku 1929), ale dokázala vyvíjať aj vlastnú iniciatívu. Počas krátkej doby sa skupine podarilo nadviazať styky s ostatnými podobnými skupinami v cudzine a stať sa jednou z najvýznamnejších takto zameraných skupín. V Prahe na pozvanie skupiny prednášal André Breton.

V roku 1938 skupinu rozpustil jej zakladateľ Vítězslav Nezval, ktorý tým chcel vyjadriť svoj nesúhlas s antisovietskymi názormi väčšiny členov (predovšetkým Karla Teigeho), tieto názory sa začali objavovať po roku 1936, kedy začala byť známa situácia v ZSSR, nielen z oficiálnych sovietskych zdrojov.

Toto rozpustenie nebolo niektorými členmi celkom uznané a časť skupiny vyvíjala aktivitu až do roku 1939. Niektorí členovia prešli do skupiny RA, ktorá je niekedy považovaná za jej nástupkyňu, čím dochádza k splynutiu týchto skupín, preto je v niektorých prehľadoch uvádzané, že skupina pôsobí doteraz.

Zborníky upraviť

  • Surrealismus
  • Ani labuť, ani lůna

Predstavitelia upraviť

Základ skupiny tvorili prevažne bývalí členovia Devětsilu, kedy (predovšetkým) básnici prešli od poetizmu k surrealizmu.

Pozri aj upraviť