Sláčikové kvarteto (teleso)

Sláčikové kvarteto je hudobné teleso zložené zo štyroch hráčov na sláčikové nástroje. Pozostáva z dvoch huslí, violy a violončela. Je to jedno z najdôležitejších telies komornej hudby.

Sláčikové kvarteto vzniklo v období klasicizmu ako odpoveď na potrebu komorného telesa zabezpečujúceho hudobný sprievod na spoločenských udalostiach. Najmä vďaka mnohým skvelým skladbám skomponovaných pre toto teleso sláčikové kvarteto postupne získalo vážnosť. Kvartetá zložené z výborných hráčov začali vystupovať koncertne.

Sláčikové kvarteto môže byť zložené z hráčov príležitostne. Iné sláčikové kvartetá majú svoj názov a stále, v nutných prípadoch meniace sa obsadenie. Niektoré takéto telesá si získali svetové renomé podobe ako orchestre. Medzi najvýznamnejšie svetové sláčikové kvartetá patria:

  • Alban Berg Quartet
  • Borodin Quartet
  • Kronos Quartet
  • Tokio String Quartet
  • Emerson String Quartet a ďalšie

Významným slovenským telesom je Moyzesovo kvarteto. Medzi mladé sláčikové kvartetá na Slovensku tiež patria Slovenské kvarteto a Mucha Quartet.