Slovenská terminologická databáza

Slovenská terminologická databáza je terminologická databáza, ktorá má ambíciu sústrediť pod jednu strechu slovenské terminologické sústavy z rôznych oblastí a prispieť tak k ich ustáleniu a unifikácii na základe spolupráce odborníkov a lingvistov. Práve tento cieľ spolu s adresátom, ktorým je široká odborná, lingvistická i laická verejnosť, určil nielen koncepciu databázy ale aj štruktúru a obsah terminologického záznamu.

Všetky príspevky do tejto terminologickej databázy sa považujú za príspevky pod licenciou GNU Free Documentation License, teda je možné kopírovať texty napríklad medzi Wikipédiou a terminologickou databázou.

Externé odkazyUpraviť