Slovná hra (hra)

Slovná hra je hra, ktorá sa hrá prostredníctvom slov. Buď sa slová tvoria alebo hádajú.

Príklady slovných hier: