Slzná kosť (lat. os lacrimale) je tenká, približne štvorhranná kostná platnička.

Slzná kosť viditeľná blízko stredu.
Ľavá slzná kosť. Orbitálny povrch, zväčšené

Hore sa dotýka čelovej kosti, dorzálne lamina orbitalis čuchovej kosti, dole a vpredu čeľuste. Na očnicovej ploche slznej kosti prebieha vertikálne zadný slzný hrebienok (crista lacrimalis posterior). Pred ním je v kosti prehĺbená slzná brázda (sulcus lacrimalis), ktorá je vpredu doplnená predným slzným hrebienkom crista lacrimalis anterior, patriacim už k čelovému výbežku čeľuste. Slzná brázda sa prehlbuje do jamy slzníka (fossa sacri lacrimalis), v ktorej je uložený slzník. Jamu slzníka často obtáča tenký, dopredu ohnutý slzný háčik (hamulus lacrimalis), ktorý je koncovou časťou zadného slzného hrebienka. Slzný háčik niekedy siaha až k prednému okraju očnice. V jame slzníka sa začína nosovoslzný kanál (canalis nasolacrimalis), ktorý ústi do nosovej dutiny. Vnútorná plocha slznej kosti nasadá na predné dutinky čuchovej kosti. Z dolnej nosovej mušle siaha ku slznej kosti malý slzný výbežok (processus lacrimalis).

Ďalšie obrázky

upraviť