Soľný kúpeľ

Soľný kúpeľ je tavenina soli, určená na izotermické spracovanie ocele a iných materiálov.

Je to výhodné, keď potrebujeme obrobok zohriať alebo ochladiť na nejakú presnú teplotu, pretože pri fázovej zmene (keď sa začne taviť) je až do úplného roztavenia teplota konštantná. Netreba komplikované metódy na udržanie konštantnej teploty.

Na rôzne teploty sa berú rôzne soli alebo zmesi (s izotermickým schodíkom). Používa sa pri teplotách od 150 °C vyššie.

Pozri ajUpraviť