Socha Herkula v Snine

Socha Herkula v Snine je zo železa uliate sochárske dielo nachádzajúce sa v Snine, na nádvorí miestneho kaštieľa. Je to jedna z troch sôch, ktoré dal v roku 1841 odliať podnikateľ Jozef Rholl vo svojej zlievarni v Rhollových Hámroch (dnes Zemplínske Hámre).

Socha zobrazuje Herkula s kyjakom v boji proti trojhlavej hydre.