Sociálna psychológia

vedecké štúdium sociálnych dôsledkov na myšlienky, pocity a správanie ľudí

Sociálna psychológia je oblasť psychológie zaoberajúca sa vplyvom sociálnych faktorov na psychiku jedinca. V dnešnej dobe veľmi rozšírená vedná disciplína , v popredí záujmu je skúmanie postojov, rolí a správanie sa jedinca v skupine, význam sociálnych noriem a dynamika sociálnych skupín.