Sociálna veda je spoločenská veda, ktorej základným pojmom je pojem spoločnosti, ktorý začína nadobúdať na význame v 19. stor., keď ustupuje do úzadia pojem civilizácie - spoločnosť sa vtedy stáva stredobodom záujmu nového vedeckého odboru - sociológie.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT Zdroj z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok