Sociálny status alebo status je trvalejšia sociálna pozícia (v sociálnom systéme) spojená s istými právami a povinnosťami.

Rozdelenie

upraviť
  • vrodený status - jednotlivci ho nemôžu ovplyvniť, napr. rasa, pohlavie, vek
  • získaný status - nadobúda sa vlastným pričinením, napr. profesia, vzdelanie
  • vnútený status - jednotlivcom ho vnúti spoločnosť alebo skupina, napr. vyradený, nezamestnaný a pod.