Sociolingvistika je jazykovedná disciplína skúmajúca spoločenské podmienky jazykovej komunikácie, vzťah jazyka a spoločnosti, vzťah používateľov k jazyku. Historicky má blízky vzťah s lingvistickou antropológiou.[1]

Referencie upraviť

  1. GUMPERZ, COOK GUMPERZ. Studying language, culture, and society: Sociolinguistics or linguistic anthropology?. Journal of Sociolinguistics, roč. 2008, čís. 12(4), s. 532-545.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.