Softbal

tímový šport

Softbal (angl. softball) je tímový šport hrávaný najmä v USA a Ázii. Tento šport je veľmi podobný bejzbalu. Princíp je taký istý, ale hrá sa na menšom ihrisku a lopta je väčšia.

Nadhadzovanie lopty

Princíp hry

upraviť

Softbal je rýchlejšou a dynamickejšou verziou bejzbalu.

Základné vybavenie

upraviť
 • pálka
 • helma pre pálkara
 • rukavica
 • loptička
 • výstroj pre kečra
 • spajky

Rozdiely medzi bejzbalom a softbalom

upraviť
 • hrá sa s väčšou loptičkou
 • hrá sa na menšom ihrisku
 • používa sa pálka iného tvaru
 • nadhadzovač vykonáva pohyb zospodu, v bejzbale zhora
 • v pravidlách obidvoch športov sú mierne rozdiely

Ihrisko

upraviť

Ihrisko je iné, ako sme zvyknutí z futbalu, volejbalu, či basketbalu. Má tvar pravouhlého kruhového výseku. Je rozdelené na dve časti, ktoré sa nazývajú vnútorné pole a zadné pole. Vnútorné pole je ohraničené métami.

Sú vankúše, ktoré sú od seba vzdialené 18 m. Nazýjú sa podľa poradia 1. méta, 2. méta, 3. méta a domáca méta. Majú štvorcový tvar, domáca méta je päťuholníková. Bežec, ktorý začína na domácej méte, má za úlohu obehnúť ich v tomto poradí a až po tom, ako sa vráti na domácu métu získava bod.

Hráči

upraviť

V zápase proti sebe hrajú dve družstvá, z ktorých každé má 9 hráčov.

 1. družstvo - hrá v obrane
 2. družstvo - hrá v útoku

Hráči v poradí od 1 po 9 prichádzajú páliť. Ich cieľom je, ako sme už povedali méty obehnúť v poradí od 1. méty, až po domácu a tým získať bod. Body je možné získať len na pálke - v útoku, nikdy nie v obrane.

Cieľom hráčov, ktorí sú rozmiestnení po ihrisku je, brániť tým druhým získať bod. Môže sa im podariť hráča z útočiaceho družstva vyradiť z hry (ten už nemá právo postupovať po métach a tým získať bod), ale niekedy sa im to nepodarí a hráč získava méty a po obehnutí všetkých mét bod. Vyradenie hráča útočiaceho družstva sa nazýva aut.

Rozostavenie hráčov v obrane

upraviť

Hráči v obrane (teda v poli) nie sú po ihrisku rozmiestnení len tak náhodou. Mnoho skúsenosti a dlhá história doviedla ľudí, ktorí sa softballu venujú, k základným a najlepším umiestneniam hráčov v poli. Každý z nich má aj svoje pomenovanie a číslo.

 1. nadhadzovač (angl. pitcher) - stojí 12,2 m od pálkara, takmer v strede vnútorného poľa a nadhadzuje loptičku, ktorú musí pálkar trafiť.
 2. chytač (catcher) - čupí za pálkarom a na hlave, trupe a oboch nohách má ochrannú výstroj. Veľmi sa podobá na brankára v hokeji. Tento hráč chytá loptičky, ktoré nadhodí nadhadzovač a pálkar ich neodpáli. Okrem toho riadi aj celú hru obrany a je to „mozog“ družstva v obrane.
 3. prvométar - je to hráč, ktorý stráži 1. métu, počas zápasu sa mu veľmi často prihadzuje, preto musí vedieť veľmi dobre chytať.
 4. druhométar - hráč, ktorý hrá na tomto poste síce stráži 2. métu, ale niekedy sa vyskytne situácia, kedy stráži aj 1. métu. A aby to mal jednoduchšie, stojí v strede medzi 1. a 2. métou.
 5. treťométar - tento hráč stojí pred 3. métou a ako hovorí jeho pomenovanie, stráži len 3. métu. Stojí najbližšie k pálkarovi a preto musí mať veľmi dobrú reakciu, aby stihol chytať prudké odpaly.
 6. spojka - podobne, ako aj druhométar, aj spojka stojí v strede, avšak medzi 3. métou a 2. métou. Ako hovorí názov, spája 2. a 3. métu a stráži obidve tieto méty.
 7. ľavý poliar
 8. stredný poliar
 9. pravý poliar

Je viacej možností, ako môžu hráči v obrane vyautovať útočiacich súperov.

 • aut prihrávkou - pálkar odpáli loptičku. Hráči v poli ju chytia do rukavice a prihodia na métu, na ktorú pálkar beží. Na méte už stojí hráč brániaceho družstva a loptičku od svojho spoluhráča chytá. Ak sa im to podarí skôr, ako tam bežiaci pálkar dobehne - je aut. Ak pálkar beží tak rýchlo, že to nestihnú, získa 1. métu a hovoríme tomu safe.
 • aut zo vzduchu - keď pálkar odpáli loptu do vzduchu a poliari ju chytia skôr ako dopadne na zem, tak je pálkar aut.
 • strike aut – pálkar neodpáli tri dobré nadhody, ktoré mu nadhadzovač nadhodí.
 • aut dotykom – poliar sa dotkne loptou bežca, ktorý práve nestojí na méte
 • auty podľa pravidiel – sú to auty za nedodržanie pravidiel

Keď sa hráčom v obrane podarí urobiť tri auty nastáva zmena - hráči, čo boli doteraz v obrane idú útočiť a tí, čo útočili idú brániť. Celá takáto výmena sa volá zmena (angl. inning). V normálnom zápase je takýchto zmien 7.

Externé odkazy

upraviť
 • [1] (Slovenská softballová asociácia]
 • [2] (Európska softballová federácia)