Somatický nervový systém

Somatický alebo cerebrospinálny nervový systém je časť periférneho nervového systému (PNS), ktorá zabezpečuje inerváciu somatickej časti tela (kože a svalov) cestou miechových (spinálnych) a hlavových nervov. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť aktívnu reakciu organizmu na podnety z vonkajšieho prostredia, najmä pohyb (ale napríklad i reč). Skladá sa z veľkého počtu nervov, ktoré často tvoria vzájomne prepojené nervové pletene (plexy). Súčasťou niektorých nervov môžu byť i nervové vlákna vegetatívneho nervového systému.

Zdroj Upraviť

  • PETROVICKÝ, Pavel. Klinická neuroanatomie CNS. Praha : Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-039-3. Kapitola Nervové dráhy, s. 61. (česky)