Sophia (časopis)

Sophia bol časopis pre uvedenie duchovných hodnôt do života, ktorý vychádzal v rokoch 1994-1999. Jeho šéfredaktorom bol RNDr. Emil Páleš, CSc.

Vyšlo 20 čísel. Väčšina z nich je v súčasnosti sprístupnená v elektronickej podobe.

Metódou práce časopisu bol výber článkov systematicky vedúci čitateľa k vytvorení prehľadu o základných pilierov celého duchovného poznania, ktoré je v dnešnej dobe prítomné vo filozofii. Hovorí o špecifickom význame súčasnej doby, ktorej úlohou je podľa vydavateľa práve syntéza exaktných výsledkov materialistickej vedy a idealistickej zložky poznávania, inšpirácie. Cieľom je vytvoriť duchovnú vedu, ktorá má byť prvým stupňom k ozdraveniu spoločnosti od prílišného príklonu k materiálnym hodnotám.Časopis sa opiera, okrem iného, o rozsiahle dielo Rudolfa Steinera, na ktoré často odkazuje v článkoch.

Autorom mnohých článkov bol šéfredaktor Dr. Páleš. V novších číslach sa venoval najmä histórii a príčinám konkrétnych historických javov a celých epôch, ktoré vysvetľuje pôsobením hierarchických bytostí. Táto téma je podrobne rozpracovaná v jeho diele Angelológia dejín, ktoré sčasti nadväzuje na obsah časopisu.

Externé odkazyUpraviť

  • Sophia na stránke neziskovej organizácie Sophia