Soprán je považovaný za najvyšší, jemný a prenikavý hlas. Používal sa hlavne ako pomenovanie najvyššieho hlasu u žien, ale poznáme aj mužské soprány. Niekedy sa v mužskom odbore sopránom označoval hlas kastráta. Hlasový rozsah medzi sopránom a altom sa nazýva mezzosoprán.

Tónový rozsah sopránu