Spätná klapka je špecializovaný typ klapky, ktorá prepúšťa prietok len jedným smerom.

Spätná klapka, povoľuje prietok len zľava doprava

Pozri aj upraviť